JAK ZAMÓWIĆ ?

 


Aby projekt domu został wykonany dokładnie i sprawnie należy:

– wysłać rzuty elewacji, parteru oraz piętra w formacie DWG

– scharakteryzować kolorystykę budynku

– określić materiały z jakich będzie wykonany budynek

Projekty wykonuję na umowę o dzieło